english

TOGETHER!

 

"Hep Birlikte: Bir Katılım Projesi", gençlerin ve sivil toplum örgütlerinin siyasal kültür ve demokratik katılım konusunda kapasite geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.    

Sivil toplumun demokrasi ve demokratikleşme süreci için vazgeçilmez bir değer olması sebebiyle Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye merkezli sivil toplum örgütlerinin iletişim ve işbirliği kurmaları bu projenin en önemli hedeflerindendir.

Proje sürecinde gerçekleşecek etkinliklerin, Türkiye-Avrupa Birliği uyum sürecinde Avrupa ve Türkiye toplumlarının etkileşimi konusunda, faydalı ve kolaylaştırıcı olacağına inanıyoruz!

Proje sayesinde, Belçika merkezli Eurodesk’in bir parçası olan Eurodesk Türkiye Temas Noktaları ve uzmanlarının katkıları sayesinde, "Hep Birlikte: Bir Katılım Projesi" ile gençlik sivil toplum kuruluşlarının katılımı, demokrasiyi ve gerçek bilgiye erişimi destekleyen Avrupa Birliği politik mevzuat ve uygulamaları konusunda, kapasitelerini arttırılması öngörülmektedir.

GSM- Gençlik Servisleri Merkezi yürütücülüğünde gerçekleşecek ve 15 ay sürecek olan projenin ortağı İtalyan kuruluş Lunaria'dır. Proje aktiviteleri, İtalya ve Türkiye’de gerçekleştirilecek olup, projenin 14. ayında Brüksel’e bir çalışma ziyareti düzenlenecektir.